FCM szabályozás

Vissza az előző oldalra

A Cerame Unie FEPF szervezetének válasza a konzultációra ( 2021.05. 04 )

FCM dokumentum tár  és menetrend itt


EU élelmiszerekkel érintkező anyagok szabályozásával kapcsolatos oldal itt érhető el  (folyamatosan frissül)


Befejeződött a konzultáció ( 2021.02.01)

Befejeződött az élelmiszerekkel érintkezésbe lévő anyagok elsőkörös konzulátciója.

Ezen a helyen megnézheti a több mint 300 véleményt

A Magyar Kerámia Szövetség állásfoglalását itt érheti el angolul és magyarul  


40 magyar kézműves vett részt a hazai konzultációban  (2020. 10.30 )

A kérdőívre adott válaszok statisztikai kiértékelése itt érhető el Ezek figyelembe vételével kerül összeállításra a Szövetség állásfoglalása. 


A konzultáció és a kérdőív háttere ( 2020 10.15)

A mellékelt kérdőív az élelmiszerekkel érintkező kerámia- és üveges anyagok (beleértve a kristály- és zománcozott árucikkeket) kisüzemi és hagyományos gyártóinak véleményének megismerését tűzte ki célul, amely az élelmiszerekkel kapcsolatban álló kerámiákból kioldódó ólom, kadmium és nehézfémek maximális mennyiségének csökkentésére irányuló új uniós kezdeményezés hatásáról. Ezeket maximális "kioldódási határértékeknek" is nevezik.

A legújabb tudományos bizonyítékok azt igazolják, hogy ezeknek a fémeknek kerámia- és üvegtárgyakból való kioldódása egészségügyi problémákhoz vezethet, mint felnőtteknél a veseproblémák és alacsonyabb IQ gyermekeknél. Alumíniumot, arzént, báriumot, kobaltot, krómot és nikkelt is találtak, amelyek problémás mennyiségben oldódtak ki az ilyen cikkekből. Ezeket a fémeket jelenleg műszaki és dekorációs célokra használják kerámia és üvegtárgyak gyártásában.

A legtöbb kerámia- és üvegtárgy megfelel a 84/500/EGK irányelvben az ólomra és a kadmiumra vonatkozóan meghatározott jelenlegi kioldódási határértékeknek, de ezek nem eléggé védenek. Ezért a fogyasztók egészségének védelme érdekében a Bizottság célja, hogy jelentősen csökkentse az ólomra és a kadmiumra vonatkozó jelenlegi határértékeket (400-szor alacsonyabb az ólom, a kadmium esetében pedig 150-szer alacsonyabb), és vezessen be határértékeket az alumíniumra, az arzénra, a báriumra, a kobaltra, a krómra és a nikkelre vonatkozóan.

Azért konzultálunk Önnel, hogy jobban megértsük vállalkozását - mint kerámia és/vagy üvegélelmiszerrel érintkező anyagok és tárgyak kézműves és hagyományos gyártóit -, valamint azt, hogy a javasolt kezdeményezés milyen hatással lehet Önre. Ez segíteni fog abban, hogy jobbá alakítsuk a jövőbeli politikát, és felmérjük a hatás csökkentésének lehetséges módjait.

  • Lehetséges út, hogy lehetővé tesszük az ön kisipari és hagyományos termékeinek magasabb kioldódási határértékekkel való piaci forgalmazását. Ahhoz azonban, hogy forgalomba hozhassa őket, meg kell jelölnie őket kisipariként, és megfelelő tájékoztatást kell nyújtania a fogyasztóknak (például gyártási utasítások, használati feltételek). A hagyományos termelőknek engedélyt kellene kérniük az illetékes nemzeti hatóságtól ahhoz, hogy a termékeket a magasabb kioldódási határértékek alá vehessék.
  • Szigorúbb minőségellenőrzés megkövetelése az ellátási láncban. Az importőrökön és kereskedőkön túl az alapanyagok (például pigmentek és agyagok) nyújtóinak közölniük kell az ügyfeleikkel anyagaik összetételét. Ez az Ön számára több részletet nyújt termékei gyártásához használt anyagok összetételéről. Ez pedig segít a kioldódási értékeknek való megfelelésben.
  • Konkrét átmeneti tervek, amelyek több időt hagynak az ipar számára a költségek kiigazítására és elterjesztésére. Amennyiben az új átállási határértékek betartása érdekében szükséges, átmeneti időszakban lehet megállapodni, amelynek során ön megteheti az új határértékek betartása érdekében szükséges intézkedéseket (pl. új berendezések vásárlása, a gyártási módszerek vagy a felhasznált anyagok megváltoztatása stb.). Ahhoz, hogy konkrét átmeneti tervekben részesüljön, engedélyt kell kérnie az illetékes nemzeti hatóságoktól.

Ez kérdőív kizárólag előzetes hatókör-egyeztetés céljából készült. Ennek a munkának az a célja, hogy első ismereteket szerezzen a kézművesiparról, amely élelmiszerekkel felhasználandó cikkeket és anyagokat gyárt.

A kérdőívre adott válaszokban szereplő személyes adatait az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban rögzítjük és dolgozzuk fel.
Adataira vonatkozó minden részletet kizárólag összesített formában fogjuk továbbítani, illetve nyilvánosságra hozni.
Részlétes jogi nyilatkozat és adatvédelmi leírás itt érhető el

Kézművesek részére készített konzultációs kérdőív itt


Új fejlemények a szabályozás előkészítésében ( 2020.08.31 )

A Bizottság 2019. május 29-én közzétette a kezdeti hatásvizsgálatot (lásd lenti összefoglaló) azért, hogy rendelkezésre álljon az érdekelt felek visszajelzése.
A beérkezett állásfoglalások, vélemények,  többek között a Cerame Unie valamint tagvállalatai határozott fellépésére elhalasztásra került a javaslat 2021 es bevezetése. Kiderült, hogy a határértékek csökkentése és kiterjesztése számos érdekelt felet érinthet, különösen az ipart, a mikro-, kis- és középvállalkozásokat.

A szabályozás nem került le a napirendről.

A következő időszakban mélyrehatóbb hatásvizsgálat készítésére és ezt megelőzően újabb kozultációra van szükség ahhoz, hogy a tervezett szabályozás egyaránt megfeleljen a kioldási értékek ésszerű csökkentésének, ugyanakkor az érintett felek, benne a fogyasztók/felhasználók és termékgyártók összehangolt érdekeinek.

A konzultációs stratégia és a szabályozás bevezetésének ütemezése itt tölthető le


 Összefoglaló a 2019 májusában tartott konzultáción megfogalmazott visszajelzésekről ( 2020.08.18 ) 

 Az alábbi dokumentum a kerámia- és élelmiszerekkel érintkező anyagokból származó ólomra, kadmiumra és egyéb fémekre vonatkozó új kioldódási határértékekről szóló javaslatra a 2019. május 21.- június 26. közötti konzultációra beérkezett 39 érdekelt fél -  többek között szövetségünk - válaszát gyűjtötte össze.

Itt tölthető le


Állásfoglalás  (2019. 06.22. )

Szövetségünk a hazai konzultációis szakasz lezárását követően összeállított állásfoglalását az élemiszerekkel érintkezésbe lévő edények (FCM) szabályozásával kapcsolatos vitaanyaghoz.

Az állásfoglalás itt tölthető le


Konzultáció  (2019.03.20.)

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok szabályozásának sikeres értékeléséhez fontos, hogy az érintettek a folyamat egészében részt vegyenek.

A konzultáció célja, hogy valamennyi érintett megszólaljon, és hogy bizonyító jellegű információk, adatok és ismeretek kerüljenek a Bizottság birtokába az 1935/2004/EK rendeletnek, valamint rendelet kapcsolódó és végrehajtási intézkedéseinek a működéséről és alkalmazásáról.

Egy regisztrációt követően lehetőség jog vagy alanyi személyként konzultációban részt venni.

Amennyiben részt kiván venni a folyamatban kérem kattitnson ide


FCM értrékelés dokumentumai (2019.02.15 )

Az Európai Unió változatlanul elkötelezett az élelmiszerekkel érintkezésben lévő csomagolóanyagokban - így a faazekasáruk, a kerámia, a porcelán és zománcedényekben - megtalálható összetevők és festékek kioldódásának csökkentésében.

A végleges döntések meghozatala előtt, azonban széles körű konzultáció indított az EU, hogy a lehető legrészletesebben megismerje az érintettek véleményét, javaslatait .

Az értékeléssel kapcsolatos műhelytalálkozó dokumentumai


Új helyzet
az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő kerámiák kioldási értékének szabályozásának bevezetésében

Az érintett kerámiaipar vállalatok között közismert, hogy az Európai Unió illetékes bizottságai előtt immár több éve előkészítés alatt van az élelmiszerekkel érintkezésbe lépő anyagokban ( Food Contact Materials, rövidítve: FCM ) - csomagoló, tálaló és az étkezésnél használt különböző termékekben - található veszélyes készítmények kioldási értékének felülvizsgálata.
Ezt a munkát számos kutatás és vizsgálat előzte meg, melynek célja, hogy a lehető legalaposabb feltárja, hogy ezen termékek a használatuk során okoznak e károkat az emberi szervezetben. A vizsgálatok kimutatták, hogy bizonyos vegyi anyagok, magasabb koncentrációban akár marandó károkat is okozhatnak az emberi szervezet számára.

Szűkebb szakterületünk a kerámiák esetében:

• A szakértők szerint aggodalomra ad okot a jelenlegi ólom és kadmium kibocsátás bizonyos termékeknél
• Ezért a bizottság megfontolja ezen elemek határértékeinek csökkentését
• A korlátozások hatályát célszerű látszik kiterjeszthetik az üvegre és a zománcra is
• A speciális körülmények miatt célszerű külön konzultációt lefolytatni a hagyományos kerámiát előállítókkal és a kézművesekkel

Az évekkel ezelőtt elkezdődött vizsgálatok során azonban számos új kérdéskör került napvilágra. Számos szakmai szervezet és érdekvédelmi szövetség - többek között a Cerame Unie illetékes szervezete- hatására 2018 szeptemberétől új helyzet állt elő.

Kiderült, hogy az érvényben lévő 1935/ 2004 EU rendelet átfogó módon történő értékelése ez ideig még nem történ meg. FCM teljes területén és az ezzel kapcsolatban álló ellátási lánc értékelésére sem kerül sor. Így ezt az értékelési folyamatot el kell végezni, a legszélesebb körbe, bevonva az érintett szervezeteket, vállalkozásokat és magukat a fogyasztókat is azelőtt, hogy az új rendelkezések érvénybe lépének.

Ez magába kell, hogy foglalja a legszélesebb módon az engedélyezett anyagok felsorolását, a kockázatértékelés és kockázatkezelés módszereit, az ellátási láncban való megfelelést és információáramlást, a végrehajtást, valamint a más uniós jogszabályokkal való koherenciát.

Az értékelési folyamat- bevonva az érintetteket - főként workshopokból, célzott interjúkból, fókusz-csoport ülésekből, esettanulmányokból, nyilvános konzultációból fog összeállni.
Befejezése 2020 elejére várható.

A kerámia FCM témában aktív részvételre van szükség, hogy a kerámia ipar főként a hagyományos és a kézműves kerámiaipari szektor megőrizte termelési lehetőségeit és piaci helyzetét, nem utolsósorban munkavállalóik állásait.

A Magyar Kerámia Szövetség ( MAKESZ ) arra kéri témában érintett hazai kerámiaipari vállalatokat, kézműveseket és ezek szervezeteit, hogy fejtsék ki véleményüket és aktívan vegyenek részt a konzultációs folyamatban.
Ehhez szervezetünk a MAKESZ minden szükséges támogatást megad.

Kérjük, kísérjék figyelemmel az ezen az oldalon rendszeresen frissülő anyagaikat.

2018. október

 A jelenlegi vagy korábbi FCM megbeszélésekhez, konzultációkhoz és kezdeményezésekhez kapcsolódó dokumentumok  ( 2018 július )

Tárgy Cím Dátum Dokumentum és link
FCM értékelés

Az ütemterv meghatározza az
FCM-jogszabályok értékelésére irányuló
kezdeményezését

2017 november 28 Értékelés és megfelelés
Kerámia FCM

A tagállamoknaknyújtották be a PAFF munkacsoprtjának
az FCM-ekne valkó megbeszélés összegzését

2018 november 27

Kerámia bemutató

JRC Baseli Study Az előadás áttekintést nyújtott a jelentésről ésd a megállapításokról

2017
szept. 14-15

FCM Baseline tanulmány
Több téma A bemutatás áttekintést nyújtott az európai szakmai szövetségeknek az FCM kérdéseiről 2017
január 30
WG FCM
Nem műanyag FCM-k migrációs irányelvek A bemutatót az EU szakmai szövetsségek adták a DG SANTE és a tagállamok számára 2016
szept. 9
Nem műanyag FCM-k migrációs irányelvek
EFSA tudományos véleménye a kockázatértékelésről A prezentáció  az EuPC és az FPE észrevételeleit, javaslatait tartalmazza 2016
szept.9
Észrevételek és vélemények  az EuPC és a Flexible Packing Európa részéről
GMP Bemutatató taratott az EuPIA az GMP-re 2019 szept. 9 EuPIA GMP bemutató
Több téma A bemutatás áttekintést nyújtott az európai szakmai szövetségekről az FCM-kérdésekről 2015 október 30 Munkacsoport IND
Útmutató a megfelőség teszteléshez A dokumentumot az Európai Szakmai Szövetségek (Műanyag Koordinációs Csoport) nyújtotta be az iránymutatás tervezetére 2015
július 28
Útmutató dokum

Tradicionális és kézművesgyártás meghatározásának tervezetei ( vitaanyag )

TERVEZET
13. cikkely

Tradicionális gyártás

1. Egy árucikk vagy anyag akkor tekinthető tradicionálisan legyártottnak, ha a következő kritériumokból(a,b,c) legalább az egyiknek, illetve a d és e kritériumokból mindkettőnek megfelel:

(a) Kimutatható, hogy a teljes előállítási módszer (beleértve az anyagok beszerzését, kivéve a dekorációt) 1918 előtt is használatban volt, valamint nem változott meg jelentősen. Kivételt képeznek azok a változások, amelyek az Annex I. szabályozásban szereplő anyagok kioldódásának csökkentésére irányultak.

(b) Kimutatható, hogy a használt dekorációs technikák (beleértve a mázösszetételt és a frittet) 1850 előtt is használatban voltak, és azóta is jelentős változtatás nélkül használják őket. Kivételt képeznek azok a változások, amelyek az Annex I. szabályozásban szereplő anyagok kioldódásának csökkentésére irányultak.

(c) Kimutatható, hogy a termék vagy anyag nagy helyi, regionális vagy nemzeti kulturális értékkel bír legalább 1968 óta, valamint csak és kizárólag adott földrajzi területen belül árulják.

(d) Kimutatható, hogy ha az előállítási folyamatot valamint dekorációs technikát átalakítanák, hogy megfeleljen az Annex I. szabályozásban meghatározott, módosítás nélküli kioldódási határoknak. A termék vagy az anyag többé nem előállítható valamely megvalósítható módon, vagy a fő eladási értéke a tradicionális előállításból származó tulajdonágainak köszönhető.

(e) A gyártás fő lépései és/vagy a dekorációs eljárás kézimunkával készül, vagyis nem automatizált, valamint minden egyes, az adott folyamatban legyártott vagy díszített terméket egy emberi operátor kezel.


TERVEZET
14. cikkely
Kézműves előállítás

1. Ezen szabályozás céljából egy termék akkor tekinthető kézműves eredetűnek, ha az össze alábbi kritériumnak megfelel:
(a) A termék egy mikrovállalkozás által készült
(b) Az előállítás nem tartalmaz automatizált lépéseket vagy összeszerelést.
(c) Az előállítás nem tartalmaz előzőleg szétosztott munkalépéseket az előállítási folyamatban, ennek céljából az előállításban résztvevő dolgozók legalább 33%-ának képesnek kell lennie az összes gyártási lépés elvégzésére.
(d) Az (a) pont-beli vállalat által készített termékek gyártásában használatos kiindulási anyagok( kivéve a dekorációra szánt kis tárgyak) nem a végső állapotukban vagy formájukban vannak, és ezt az állapotot szükséges elérni és rögzíteni egy égető kemencében, 550 °C-ot meghaladó hőmérsékleten, a cégnél történő gyártási folyamat során.

2. Amikor a használatban lévő kiindulási anyagok tartalmaznak az Annex I-ben felsorolt alkotókat, az ilyen kézműves termékek előállításának szigorúan ragaszkodnia kell az szállítmányozó által megadott, ezen anyagokra vonatkozó gyártási utasításokhoz. Ahol az előírások nem elérhetőek, vagy nem lehet hozzájuk ragaszkodni a kézműves gyártási folyamatok természete miatt, a kisipari vállalkozónak kell (szolgáltatni?) megfelelő mintát, amelyet a lehető legrosszabb körülmények között gyártottak, az Annex IV-gyel összhangban, mielőtt piacra dobnák, hogy adatot gyűjtsenek a 12. cikkelyben található kötelezettségek szerint.

Az Annex II. symbol 2 értelmében kell a termékeket feliratozni, amikor kézműves termékek és anyagok kerülnek ki a piacra. Ezt kísérnie kell egy megfelelőségi nyilatkozatnak, valamint egy cédulának, amelyet az Annex II. második táblázatban határoztak meg

2018 augusztus


 A Magyar Kerámia Szövetség álláspontja a  84/500 és a 2005/31EC direktívák - az élelmiszerekkel érintkezésbe lépő anyagok FCM - revíziójához kapcsolódó szabályozási tervezettel kapcsolatban


 2018 július


A több éve tartó projekt abba a munkafázisba ért, hogy egy előzetes tanulmány augusztusi lezárását és jóváhagyását követően a tagállamok képviselőin túl az érintett iparág érdekelt feleinek részvételével került megrendezésre egy bizottsági megbeszélés Brüsszelben. A tanácskozáson a MAKESZ részéről Dr. Ködmön István elnökségi tag vett részt.

A prezentáció itt érhető el

 2017. november 27-énA Magyar Kerámia Szövetség előzetes véleménye

Szövetségünk a fenti direktívák felülvizsgálatától nem zárkózik el.
Összességben egyetértet azzal, hogy az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő kerámia termékek azonosítása, kezelése fontos fogyasztói és egészségvédelmi feladat. A határértékek csökkentésének tervezete azonban olyan drámai, hogy még az élelmiszerekre vonatkozó EC 1881/2006 rendelet maximális határértékei alá esnek: a hús 100 µg/kg ólmot tartalmazhat, a hal 300 µg/kg-ig, azaz 10-szer vagy 30-szor többet, mint tervezett határérték az edényre, amiből a fogyasztó eszik.

A kerámia festékek több mint 50 %-a nem lenne többé használható. Mindez azon kívül, hogy az exkluzív tervezésű porcelánok, amelyek egyedinek tekinthetők a minőség és bonyolultság tekintetében, már nem lesznek eladhatók, összességében jelentős versenyhátrányt is jelentenek a hazai és az európai gyártók számára az Európán kívüli gyártókkal szemben.
Határozott szakmai álláspontunk, hogy tervezet megvalósítása esetén el lehetetlenítené a magyar porcelán a finomkerámia és a kézműipar működését, melynek eredményeként munkahelyek is megszűnnének.

Mivel ez a kirívóan és indokolatlanul alacsony kioldási értéket előíró szabályozás káros hatással van (vállalkozási besorolásától függetlenül ) a kézzel festett és dekorált porcelán és a kerámia ágazatok fennmaradására, növekedésére, a versenyképes termelési helyek megmaradására, célunk az, hogy a tervezet értékek elutasításra kerüljenek. Helyükbe egy az érintett kerámiaipari gyártók, valamint a jogalkotók számára is elfogadható szabályozás kerüljön.

2017.februárA Német Kerámiaipari Szövetség és Német Színezékgyártok Egyesületének állásfoglalása
2016. 09.16Szigorú követelmények az élelmiszerekkel érintkező kerámiákra az Európai Unió javaslata szerint

Az Európai Bizottság publikált egy szabályozás tervezetet az (EC) No 1935/2004 szabályozásra vonatkozóan, amely hatálytalanítaná a 84/500/EEC direktívát és annak 2005/31/EC kiegészítését az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő kerámiákra vonatkozóan. A javasolt szabályozás növelné a vizsgálatot és a követelményeket az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő kerámiák esetében, csökkentve a kioldható ólomra és kadmiumra érvényes megengedhető határértékeket.
A tervezett szabályozás olyan kerámiából készült tárgyakra vonatkozik, amelyek zománcozva vagy mázazva, vagy dekorálva lehetnek. Az írásos megfelelőségi nyilatkozat követelmény lenne mindegyik piaci szakaszban az új javaslat alapján, amely egyúttal 3 kategóriát állít fel az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő kerámiákra.

A tervezet itt tölthető le.