Pannon Egyetem Anyagmérnöki Intézet

Vissza az előző oldalra

Több mint hatvan évvel ezelőtt, 1951-ben alakult a Szilikátipari Tanszék, a Pannon Egyetem négy alapító szaktanszékének egyike, az Anyagmérnöki Intézet elődje. Az alapítás óta eltelt évek sok változás hoztak, de egy dolog állandó maradt: az oktatás és a kutatás magas színvonalú művelése. Számos kiváló szakmai és emberi kvalitással bíró kolléga (többek között Bereczky Endre, Déri Márta, Juhász A. Zoltán, Kotsis Leventéné) alakította, formálta és tette nemzetközi hírűvé a Tanszéket/Intézetet.
Az Anyagmérnöki Intézet ma a Pannon Egyetem Mérnöki Karához tartozik és alkalmazkodva a kétfokozatú egyetemi oktatás bevezetéséhez az Intézet képzési struktúrája is megváltozott, az egyetemen folyó Bsc és MSc képzések mellett a posztgraduális oktatás (Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola) is része tevékenységünknek. A sok évtizedes mérnökképzésnek köszönhetően több mint ezer diplomadolgozat és több mint ötszáz szakdolgozat született és Magyarország szerkezeti anyagokkal foglakozó üzemeiben, kutatóintézeteiben számos, Intézetben végzett szakember tölti be a közép- és felsővezetői pozíciókat.
Az Intézet hagyományos kutatási területei a klasszikus kerámiák, üvegek, kötőanyagok családjához kapcsolódnak, ezen tématerületeken a kezdetek óta folytatatnak kutatásokat. A klasszikus szilikátipari termékek vizsgálata mellett az Intézet, felismerve a 21. század műszaki-technikai fejlődéséhez nélkülözhetetlen új szerkezeti anyagok kutatásának szükségességét, fokozott hangsúlyt fektet az ún. műszaki kerámiák, műszaki üvegek, speciális kötőanyag-rendszerek (szupravezetők, biokerámiák, dielektrikumok, polikristályos félvezetők, nagy szilárdságú és kopásálló kerámiák, hőtechnikai kerámiák, üveg- és gumihulladékkal adalékolt betonok, geopolimerek, alternatív energiahordozók, stb.) tanulmányozására.
A szisztematikus műszerfejlesztés eredményeként a rendelkezésre álló műszerpark segítségével képes a legkülönbözőbb szerkezeti anyagok fizikai-, kémiai sajátságainak meghatározására. Különösen büszkék az országosan egyedülálló képalkotó vizsgáló laboratóriumukra: az új beszerzésű elektronmikroszkópra és a legkorszerűbb roncsolásmentes vizsgáló-berendezésnek számító komputer tomográfra.

www.uni-pannon.hu