Energiaár támogatás

Vissza az előző oldalra

Megjelent a feldolgozóipari kis- és közepes vállalkozások (kkv) energiatámogatási programjának pályázati felhívása; a pályázatra október 20-ától regisztrálhatnak az energiaintenzív vállalkozások

A támogatási program célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

Két különböző támogatási konstrukció érhető el:

A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére

Fontosabb feltétlek:
• A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül.
• A vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.
• A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 3 százalékát.
• A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült költségei támogathatóak.
• A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%- ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.

Támogatási időszak:
Az energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás a 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz és/vagy villamosenergia havi átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással (a továbbiakban: teljes elszámolható költség). Az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek. A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.

B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

Fontosabb feltételek:
• Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni.
• Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében

Az energiaköltség-növekmény támogatás (A.) önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz igényelt hitel önerő-támogatásával (B. pont szerinti támogatás) kombinálva is
igénybe vehető.

Kötelező vállalások:
Mindkét esetben
• A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére.
• A vállalkozás vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31. napjáig.

A regisztrációt és a jogosultság Támogató általi megállapítását követően 2022. december 26. napjáig nyújtható be támogatási kérelem itt www.energiatamogatas2022.hu