Gyármentő program

Vissza az előző oldalra

A Gyármentő Program keretében a Kormány 150 milliárd forint forrást különített el nagyvállalatok 500 000 eurót (kb. 206 millió Ft) meghaladó energiahatékonysági, és megújuló energia termelési beruházásainak támogatására. Vállalatonként max. 15 millió euró (kb. 6,2 milliárd Ft) vissza nem térítendő támogatás lesz elérhető, Budapesten 30%, vidéken legfeljebb 45%-os támogatási intenzitás mellett. A támogatás 50%-a akár előleg formájában is lehívható.
A támogatási kérelem benyújtásának feltétele az előzetes online regisztráció, amely 2022. november 2-án indul. A szabályozás a 1514/2022 (X. 26.) Korm. rendeletben a Magyar Közlöny  2022. év 173. számban itt.

Kik jogosultak pályázni?
• Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező nagyvállalkozás, mely legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkezik a regisztráció pillanatában
• Tevékenysége és a beruházás termelő, vagy feldolgozóipari tevékenységhez kapcsolódik (TEÁOR ‘08 szerinti 10-33. ágazatba tartozik a tevékenysége)
• Előzetes online regisztrációt megtette a www.gyarmento.hu oldalon

Milyen beruházásokat finanszíroz a pályázat?
• A beruházás Magyarország területén valósul meg, a pályázó termelő, vagy feldolgozó tevékenységéhez kapcsolódóan
• A beruházás értéke eléri a legalább 500 000 euró összeget (kb. 206 millió Ft)
• A beruházás időtartama max. 24 hónap (szükség esetén hosszabbítható)
• A beruházás célja energiahatékonysági vagy megújuló energiatermelési beruházás megvalósítása, azaz
1. Az energiahatékonysági beruházási támogatás keretében cél a magasabb energiahatékonysági szint elérése (szabványoknak való megfelelés nem támogatható), így a kiinduló állapotot energetikai audittal/műszaki szakvéleménnyel kell alátámasztani. Elszámolható költség:
- Meglévő épület energiahatékonyságának növelését célzó épületszigetelési munkák költsége
- Energiahatékonysági célú eszközcserére vagy korszerűsítésre beruházás költségeinek, és egy azonos funkciójú, de alacsonyabb energiahatékonyságú (alternatív) beruházás költségeinek különbsége
2. A megújuló energiatermelési beruházási támogatás keretében (beleértve tárolást is) az alábbi költségek számolhatóak el, amit műszaki tervet tartalmazó, kivitelezői árajánlattal kell alátámasztani:
- Megújuló energia termeléséhez, vagy megújuló energia termeléséhez és tárolásához követlenül kapcsoló beruházási költségek
- Maximum akkora termelőkapacitással rendelkező termelőegység elszámolható, amely üzembe helyezésekor számított önellátáshoz szükséges mértékű

Egyik kategória keretében sem elszámolható költségek többek között:
• Ingatlanvásárlás költsége
• Járművek
• Használt eszközök
• Bérleti vagy lízing költségek

Milyen kötelezettségeket kell vállalnia a pályázónak?
• Biztosíték rendelkezésre bocsátása és önerő igazolása
• Beruházás befejezését követő üzleti évben (12 hónapon keresztül) a támogatott eszközök fenntartása
• Beruházás befejezését követő üzleti évben (12 hónapon keresztül) a 2022. évi átlagos állományi létszáma legalább 90%-ának fenntartása
• Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő beszámolási kötelezettség vállalása

Mi alapján értékeli a pályázatokat a támogató?
• Beruházás helyszíne, iparága, vállalat nemzetgazdasági jelentősége
• Megtartott munkahelyek száma
• Energiaköltségek átháríthatóságának lehetősége
• Kedvezményezett energiafelhasználásának és árbevételének egymáshoz viszonyított mértéke

Az energiahatékonysági beruházás esetén további értékelési szempont:
• Beruházás által elérhető éves energiamegtakarítás mértéke

A megújuló energiatermelési beruházás esetén további értékelési szempont:
• Beruházás megvalósításával mekkora részét fedezi a vállalkozás a saját energiaigényének
• Alkalmazott technológia időjárás-függősége
• Beruházáshoz kapcsolódik-e energiahatékonysági beruházás

Milyen feltételekkel lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
• A támogatási kérelem benyújtásának feltétele online regisztráció a www.gyarmento.hu weboldalon. A regisztráció 2022. november 2-án indul.
• A támogatási kérelmet a regisztrációt követő legkésőbb 4 hónapban belül kell beadni.
• A támogatási kérelemnek tartalmazni kell többek között:
• Pályázó vállalat bemutatását
• Beruházás bemutatását (helyszín, tervezett ütemezés, szöveges bemutatás, elszámolható költségek)
• Igényelt támogatás mértékét
• Megtartott munkahelyek számát
• Energiahatékonysági beruházás esetén: Kiinduló állapotot rögzítő, a helyszínről és a tervezett beruházásról készült energetikai auditot, illetve meglévő gyártóeszköz vagy technológia energiahatékonysági célú cseréje vagy korszerűsítése esetén energetikai auditot/műszaki szakvéleményt.
• Megújuló energiatermelési beruházás esetén: műszaki tervet tartalmazó, érvényes kivitelezői árajánlatot.
• A támogatási szerződés megkötésére az Kormány egyedi ajánlatának elfogadását követően kerülhet sor

Forrás: Deloitte