Háborús konfliktus

Vissza az előző oldalra

Nem sokkal az orosz-ukrán katonai konfliktus kirobbanást követően hatását egy kérdőív keretében megkérdeztünk tagvállalatainkat a háborús konfliktus várható következményeiről. Megkeresésünkre  Melyet összegezve az alábbi véleményeket kaptuk.
Általában a hazai kerámiaiparban alacsony az orosz és az ukrán piacokon való kitettség mind az import - kevés nyersanyag, csomagolóanyag, stb.- mind az export tekintetében, de ezen piacok beszakadása, pótlása eltérő mértékben gondot okoz a vállalatoknak. Közvetlenül vagy közvetetten jelentős piacokkal, megrendelésekkel a műszaki kerámiagyártók cégek rendelkeznek a térségben - Ukrajnába, vagy az Oroszországi Föderációba vagy Fehér Oroszország - ahová az üvegiparban felhasznált tűzálló termékeket szállítanak. 
Általános volt az a vélemény, hogy amennyiben a termelési célú energia árakban nem történik jelentős trendforduló, akkor sok helyen a termelés szűkítésével, illetve leállításával lehet, csak reagálni a helyzetre. Volt olyan vállalat ahol ideiglenes termelés leállást vezettek be, másoknál valamelyest csökkenő termeléssel számolnak, vagy előrehozott szabadságolásokat vezettek be.
Legtöbben az átmeneti vagy részleges leállások vészforgatókönyveit is kidolgozták.
A pandémia óta megnövekedett szállítási idő tovább romlott, amely sok helyen fennakadásokat okoz a termelésben. Nőttek a konténeres árufeladások késései (több mint egy hónap) és a drágulás mellett a tranzitidők is hosszabbak. Az EU-s szállítások logisztikai költségei is jelentősen emelkednek, ami természetesen negatívan hat valamennyi költségelemre. A vállalatok szerint a legnagyobb problémát a konfliktus kiszámíthatatlansága jelenti, főként az energiaköltségek növekedésében látják, amely a beavatkozási idő elhúzódásával az ipar termelésének a csökkenését összességében gazdasági visszaesést hozhatja maga után mind az EU mind a magyar gazdaság számára.(recesszióba süllyedés)
Sokan megjegyezték, hogy az EU-nak és a világ valamennyi politikai és gazdasági szereplőjének mindent meg kell tenni, hogy a leghamarabb véget érjen a háború, mert a tragikus emberi és anyagi veszteségek mellett beláthatatlan mértékű lesz az térség benne a tagországok világpiaci versenyből való kiszorulása, eddigi térnyerésének elvesztése főként az energia intenzív iparágakban.
Több vélemény szerint az energia piacot függetleníteni kell a szankciós programoktól, melyekkel Oroszországot sújtják. A villamos és gáz energia árakat átmeneti ideig ár stoppal szabályozni kellene, mert a vállalatok nincsenek felkészülve ilyen mértékű energia áremelésekre.
A veszteséget nem lehet rövid idő alatt az árba beépíteni, szükség lenne jelentős állami támogatás és ösztönzés a zöld energia termelő berendezések létesítésére nagyvállalati szinten is.

A háború károsultjai, illetve a térségből menekül emberek részére szinte minden vállalatnál részben a dolgozók által spontán, részben a vállalatok által támogatott formákban gyűjtéseket, jótékonysági akciókat szerveztek, melyeket eljutattak a Magyar Vöröskereszt vagy más karitatív szervezetek részére. Mivel csak kevés kerámiaipari vállalat foglalkoztat ukrán munkavállalót és azokat is jobbára bérelt munkaerő státuszban, az újonnan jelentkezőket fogadják és a felkészültségükhöz igazodóan munkát és szállást is tudnak biztosítanak az ukrán munkavállalók részére.

Budapest, 2022. 04.25