Humanitárius segítés

Vissza az előző oldalra

Kormányzati összefogás - "Híd Kárpátaljáért"
e-mail: karpataljaert@me.gov.hu

A segítségnyújtás minden területre kiterjed - info: https://kormany.hu/hirek/65-millio-forintot-ajanlottak-fel-a-hid-karpataljaert-segelyprogramon-keresztul
• az 1357-es nemzeti segélyvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni a Híd Kárpátaljáért összefogást
• Számlaszámot is nyitott a kormány az adományoknak: 11711711-22222222

Magyar Máltai Szeretetszolgálat:
e-mail: karpataljaert@maltai.hu; tel: +36 (70) 653 1324
A Máltai Szeretetszolgálat szállással segít a fővárosban, sátorral van kint a határon, és kamionszállítmányokat szervez Ukrajnába, részben Kárpátaljára.
• https://adomanyozz.hu/ - online felület átutaláshoz
• Adományvonal: 1350-es számon hívható


Katolikus Karitász
e-mail: karpataljaert@caritas.org.hu; tel: +36 (1) 372 0910
Átfogó segítségnyújtás szállásolásban, ruházatban, utaztatásban, a határ mentén és szállítmányokkal Ukrajnán belül is.
• Szállás: elsődlegesen Budapesten és annak vonzáskörzetében. Kérjük mindenképpen jelezze, hogy hány főt tud befogadni, hol, és adja meg telefonos elérhetőségét. A felajánlásokat a karpataljaert@caritas.org.hu email címre várják.
• Tartós élelmiszer gyűjtése az ország egész területén az alábbi gyűjtőpontokon - Átvevő pontok listája itt
• Adományozás:
o A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 Forint támogatást jelent)
o Online adományozással a Karitász honlapján - www.karitasz.hu - keresztül
o A Katolikus Karitász központi bankszámláján „Ukrajnai háború" megnevezéssel - Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet:
e-mail: karpataljaert@segelyszervezet.hu; tel: +36 (70) 664 8645
• Adományozási lehetőség online: https://segelyszervezet.hu/adomanyozas/


Magyar Református Szeretetszolgálat:
e-mail: karpataljaert@jobbadni.hu; tel: +36 (80) 296 844Az MRSZ elsősorban Záhonyban segít a határnál, de a határon nagyobb mennyiségű tartós élelmiszert is átjuttattak a magyarok lakta Kárpátaljára és fővárosi elszállásolást is végeznek.
• Adományozni lehet: https://adomany.jobbadni.hu/kampanyok/38
• Vagy utalva - számlaszám: CIB 10702019-85008898-51100005 (A közlemény rovatba kérik beírni: Nemzeti Összefogás).
Kelet-Európa Misszió
• Céladomány banki átutalással a 10200847-32413511 számlaszámra Ukrajna megjegyzéssel vagy bankkártyával https://misszio.eu/termek/kiemelt-projekt/
• Továbbá várnak természetbeni felajánlásokat: tartós élelmiszer, matrac vagy egyéb adomány, szálláshely, szállítási kapacitás, ideiglenes munkalehetőség, önkéntes munka felajánlásakor az ukrajna@misszio.eu címen.
---------------------------------------------------------

Az adományokhoz kapcsolódó adózási kérdéseknek aktualitást ad az ukrajnai helyzet. A HVG Adózóna (előfizetős!) oldalán összefoglalják, hogy a hatályos rendelkezések szerint az adományozó vállalkozások által a menekülteknek nyújtott adományokra milyen adózási szabályok vonatkoznak. Ebből közlünk rövid szemelvényeket:

Társasági adó, kisvállalati adó
Ha az adományozó gazdasági társaság, taotörvény hatálya alá tartozik, akkor az adótörvény szempontjából a menekültek megsegítésére pénzben vagy természetben adott juttatás akkor minősül adománynak, ha azt egy magyar közhasznú szervezet közreműködésével nyújtják, ( taotörvény 4. paragrafus 1/a).
Ez esetben a támogatás összegével nem kell növelni az adóalapot, továbbá a támogatás 20 százaléka adóalapot csökkentő tételként is figyelembe vehető
Az adomány felajánlásáról, átadásáról az adományozónak az adományt kapó civilszervezet által kiadott igazolással kell rendelkeznie. .....

A Kisadózók esetében az Ukrajnából Magyarországra menekülteknek adott adományok esetében - a stabilitási törvény szabályai szerint - az a probléma, hogy tragikus, sőt pontosan vészhelyzetből érkeznek, de Magyarországon a kormány nem hirdetett sem katasztrófa-, sem vészhelyzetet, így - egyelőre legalábbis - nem lehet a stabilitási törvény szerint eljárni........

Áfa
A katasztrófahelyzetben lévők számára ellentételezés nélkül nyújtott szolgáltatást vagy termékátadást az átadó gazdasági tevékenysége körébe sorolja, valamint rögzíti, hogy ezen térítés nélküli tevékenységével összefüggésben az átadót adókötelezettség nem terheli.
Ha a stabilitási törvény rendelkezései nem alkalmazhatók, akkor a hatályos áfatörvény rendelkezései szerint kell eljárni. Az adótörvény szerint nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, illetve ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adomány amennyiben megfelel bizonyos feltételeknek. (Az áfatörvény 259. paragrafusának 9/A )

Forrás: https://adozona.hu/tarsasagi_ado_innovacios_jarulek/Ceges_adomanyozas_adozasa_koltsegelszamolas_0V7CHS