Új cement szabvány

Vissza az előző oldalra

A szabvány előző kiadásának megjelenése (1999) óta felerősödött a cementipar azon törekvése, hogy természetes nyersanyagainak, így a cement kötésszabályozó anyagaként használt gipszkőnek is a lehető legnagyobb hányadát más ipari folyamatokból származó melléktermékekkel helyettesítse, ezzel kímélve a természetes nyersanyagforrásokat és csökkentve a deponálásra kerülő hulladékok mennyiségét. E környezetvédelmi szempontból fontos igények és a mesterséges eredetű, kalcium-szulfát-tartalmú anyagokkal végzett vizsgálatok és tapasztalatok feldolgozása alapján dolgoztuk ki a szabvány új kiadását.

A szabványkidolgozás során figyelembe vették az előzményszabvány kiadása óta érvénybe lépett európai szabályozást és az érvényes magyar szabványok követelményeit.

A korszerűsített szabvány a cementek kalcium-szulfát-tartalmú kötésszabályozó anyagainak mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságait, valamint ezek vizsgálatát írja le. A legfontosabb különbségek az előzményszabványhoz képest, hogy a REA-gipsz mellett további mesterséges CaSO4-tartalmú cement kötésszabályozó anyagokat, illetve az azokra vonatkozó követelményeket tartalmazza. Továbbá az előzményszabvány mára már elavult, illetve a mesterséges eredetű CaSO4-tartalmú anyagokra csak módosításokkal alkalmazható vizsgálati módszereket tartalmazott, melyeket a szabvány felülvizsgálata során szintén átdolgoztak.

Ezzel a szabvánnyal könnyebbé vált az elhasználódott gipszformák újrahasznosításának folyamata is.

Szabvány szám: MSZ 4717:2019